۱۳۸۸ آبان ۲۷, چهارشنبه

سلام به تمام میسترس ها و برده ها

با عرض سلام از طرف تمام بردگان به تمامی میسترس ها
ما برده ها افتخار میکنیم که به دنیا آمده ایم تا برده و نوکر شما باشیم و بلندترین مقام ما این است که برده شما باشیم